Vraag en antwoord

Ontvangen deelnemers een vergoeding?

Nee, u ontvangt geen vergoeding.