Vraag en antwoord

Gebruikt XMobiSense mijn databundel?

Nee. Data wordt alleen verstuurd wanneer je verbinding hebt met een WiFi netwerk