De regels waaraan wij ons beroepsmatig houden zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor AMIGO hebben we de bescherming van de privacy van onze deelnemers vastgelegd in een privacyreglement. Deelnemers die dat willen, kunnen deze opvragen bij de onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De belangrijkste punten in dit reglement zijn:

  • Bij de start van het onderzoek in 2011/2012 zijn de uitnodigingsbrief en informatie over het onderzoek verstuurd namens de huisarts van genodigden. Pas op het moment dat genodigden besloten mee te doen en de deelnemersverklaring invulden, maakten zij daarmee hun persoonsgegevens (identiteit) bekend bij de onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Daar wordt een administratie van de deelnemers bijgehouden, om met hen in contact te kunnen blijven over AMIGO. Deze administratie is niet toegankelijk voor derden en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • De deelnemersadministratie wordt strikt gescheiden van de overige onderzoeksgegevens. De onderzoeksgegevens worden onder een uniek deelnemernummer (dus zonder identiteitsgegevens) bewaard en vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens van deelnemers zullen alleen gebruikt worden voor het wetenschappelijke doel van AMIGO. In publicaties zullen de resultaten niet tot individuele personen herleidbaar zijn.